Ceník lekcí

10 x 50-min. lekce pro 1 osobu.........3500,-Kč (350,- Kč/lekce)

 5 x 50-min. lekce pro 1 osobu..........1850,-Kč (370,- Kč/lekce)

 1 x 50-min. lekce pro 1 osobu........... 390,-Kč

Kursovné se platí převodem jedné z výše uvedených částek na můj účet. Tím získáte kredity, díky kterým můžete čerpat své lekce přes Skype. Číslo účtu Vám zašlu po úvodním rozhovoru. Je třeba, aby platba byla připsána na můj účet 2 dny před začátkem výuky.

Nabízím seriózní a dlouhodobou spolupráci, a proto pokud budete mít zájem o výuku, ráda bych Vás upozornila na podmínky týkající se výuky a placení:

  • Výukové hodiny se platí předem, jejich cena závisí na počtu zakoupených hodin

  • Lekce je vždy jen pro 1 osobu. Při porušení této podmínky, může vyžadovat vyučující pokutu ve výši 5000,-Kč a následně spolupráci s klientem ukončit. Rovněž je zakázáno pořizovat zvukové či obrazové záznamy lekcí nebo lekce sdílet s dalšími uživateli, a to pod pokutou 50.000,-Kč.

  • Při připojení na Vás čekám nejvýše 10 minut, pokud se do té doby nepřipojíte, ani mi nedáte vědět prostřednictvím telefonu nebo e-mailu (v tomto případě počkám déle), hodina propadá. 

  • Zakoupené lekce jsou nevratné a platí po dobu 1 roku. Pokud z nějakých důvodů nemůžete své předplacené hodiny vybrat, můžete je přenechat někomu jinému nebo požádat lektora o prodloužení platnosti. Pokud si nejste jisti, zda své lekce vyberete, volte menší počet lekcí.

  • Pokud odhlásíte hodinu méně než 10 hodin před výukou (do této doby se nezapočítává čas od 20.00 do 8.00), hodina propadá.

  • Pokud hodinu odhlásíte více jak 10 hodin před výukou, hodina Vám nepropadne, pokud si ji do 2 měsíců nahradíte mimo své obvyklé pravidelné termíny (výjimkou v nahrazování je nemoc nebo dovolená).

  • Jelikož náhradní termín nemusí vždy odpovídat Vašim přáním a časovým možnostem, doporučuji Vám termíny odhlašovat jen výjimečně.