Jump to content

 

  • Němčina pro začátečníky a mírně pokročilé (učebnice Schritte International 1-6)

​Kurz vhodný pro úplné začátečníky, "věčné začátečníky" i mírně pokročilé. Učebnice Schritte International si získaly velký ohlas zejména díky poslechovému fotoseriálu, který je průkopnickou novinkou k motivaci studentů. 6dílná učebnice vede na úroveň B1 (42 lekcí). Po absolvování všech 6 dílů lze doplnit přípravou na Goethe Zertifikat B1.

  • Němčina pro středně pokročilé (učebnice EM neu Brückenkurs a EM neu Hauptkurs) 

Pokud jste se dostali na střední úroveň v němčině, je pro Vás ideální tento kurs. Em Neu Brückenkurs a EM neu Hauptkurs jsou dlouhodobě oblíbené a několikrát inovované učebnice připravující v rámci po sobě následujících dílů od znalostní úrovně B1 až k B2. Po absolvování lze doplnit přípravou na Goethe Zertifikat B2.

  • Němčina pro pokročilé (učebnice EM neu Abschlusskurs)

​Tento kurs navazuje na předchozí kurs pro středně pokročilé (úroveň B2). Učebnice em Neu Abschlusskurs obsahuje nové typy úloh požadovaných na zkoušce Goethe-Zertifikat C1. Kniha je ideální přípravnou knihou pro novou zkoušku na úrovni C1, obsahuje všechny základní typy úloh. Po absolvování lze doplnit speciální přípravou na Goethe Zertifikat C1.

  • Německá konverzace (vhodné pro úrovně A2,B1,B2,C1)

Je pro Vás důležitá plynulost Vašeho projevu a pohotovost Vašich reakcí v komunikaci? V rámci konverzačního kursu v rozsahu 10 lekcí se zaměříme na různá témata z běžného života. Optimální je tento kurs pro mírně či středně pokročilé studenty se znalostí základní gramatiky a slovní zásoby. 

  • Obchodní němčina (učebnice Dialog Beruf - Starter, 1, 2,3)

Hlavním cílem učebnic Dialog Beruf je, aby si studenti osvojili praktickou schopnost jednat na pracovišti v německy mluvícím prostředí. Učebnice propojuje řadu pracovních profesí a spojuje obecný jazyk s odborným. Velkou roli hrají také kvalitní a rozsáhlé poslechové texty pro nácvik porozumění slyšenému textu. 

  • Němčina pro zdravotní sestry a pečovatelky (učebnice Deutsch im Krankenhaus neu, Nemcina pre opatrovateľky )

Odjíždíte pracovat jako zdravotní sestra nebo pečovatelka do zahraničí? Učebnice Deutsch im Krankenhaus neu je určena především pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří chtějí zlepšit své jazykové znalosti ve svém oboru. Kniha byla sestavena a ověřena za pomoci pracovníků ve zdravotnictví, nacvičuje typické základní rozhovory - od příjmu, přes vizitu, péči o pacienta, přípravu na operaci až k dokumentaci o zdravotním stavu pracienta.

  • Doučování pro školáky