• Němčina pro začátečníky a mírně pokročilé (učebnice Schritte International Neu 1-6)

Učebnice Schritte International Neu si získaly velký ohlas zejména díky poslechovému fotoseriálu, který je průkopnickou novinkou k motivaci studentů. 6dílná učebnice vede na úroveň B1 (42 lekcí). Po absolvování všech 6 dílů lze doplnit přípravou na Goethe Zertifikat B1.​

 • Témata knihy jsou vybírána ze světa mládeže a vychází z jejich specifických potřeb.
 • Učebnice Schritte international vychází přesně ze struktury Společného evropského referenčního rámce. Dva po sobě jdoucí díly učebnice pokrývají  vždy jednu znalostní úroveň (A1, A2, B1) a připravují studenty na odpovídající jazykovou zkoušku.
 • Hlavní myšlenkou koncepce řady je "slyšet, vidět - naučit se". Proto začíná každá lekce zábavným fotopříběhem doplněným o poslech. Tento vstup do lekce zlehčuje studentům následné účení.
 • Součástí knihy je také integrovaný pracovní sešit, ve kterém naleznete cvičení a úkoly k učebnici v různých úrovních náročnosti.

​​​​

 • Němčina pro středně pokročilé a pokročilé (učebnice Sicher! B1+, Sicher B2 aktuell, Sicher! C1) 

Třídílná řada učebnic němčiny  je na znalostní úrovni B1-B2-C1, která připravuje ke složení zkoušky Goethe Zertifikat B1, B2, resp. C1, popřípadě na další odvozené zkoušky typu telc B2, telc C1, DSH či TestDaF. Učebnice vychází v přípravě důsledně z SERR a struktury uvedených jazykových zkoušek. Témata odpovídají očekávaných znalostem kandidátů těchto zkoušek. S učebnicí se dobře pracuje, neboť je Sicher !pestrá a přehledná. 

 • Kniha obsahuje 8 lekcí (B1+) po 12 stranách, resp. 12 lekcí (úroveň B2, C1).
 • Každá lekce je členěna na oddíly: čtení, mluvení, poslech, psaní, slovní zásoba, atd.
 • Kniha je barevná a bohatě ilustrovaná.
 • V závěru učebnice je kvalitní přehled veškeré probírané gramatiky.
 • Cvičení a úkoly v knize vedou k aktivní komunikaci během výuky.
 • Řada doplňkových cvičení je obsažena v pracovním sešitě, který se postupně věnuje slovní zásobě, gramatickým cvičením, nácviku výslovnosti a v závěru každé lekce je uveden přehled slovní zásoby a opakovací test.
 • Pracovní sešit obsahuje řešení k testům a CD s poslechy k pracovnímu sešitu. Řešení všech cvičení je ke stažení zdarma na internetu.​​​​​​

 • Německá konverzace (vhodné pro úrovně A2,B1,B2, C1)

Je pro Vás důležitá plynulost Vašeho projevu a pohotovost Vašich reakcí v komunikaci? V rámci konverzačního kursu v rozsahu 10 lekcí se zaměříme na různá témata z běžného života. Optimální je tento kurs pro mírně či středně pokročilé studenty se znalostí základní gramatiky a slovní zásoby. 

 

 • Němčina pro zdravotní sestry (Deutsch im Krankenhaus-B1, Menschen im Beruf Medizin - B2)

Učebnice Menschen im Beruf: Medizin B2-C1 zprostředkovává odbornou slovní zásobu potřebnou pro profesi lékaře. Je určena k získání komunikačních schopností pro zdravotnický personál a odpovídá pokročilé znalosti němčiny na úrovni B2-C1. Zaměřuje se především na rozšíření specifické slovní zásoby nezbytné pro komunikaci s pacienty, kolegy a lékaři, najdete zde typické pracovní situace (příjem pacienta, vedení chorobopisu, komunikace s příbuznými, vizita atd.).

Učebnice Deutsch im Krankenhaus A2-B2 je určena pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří si chtějí rozšířit jazykové znalosti ve svém oboru. Nacvičuje základní rozhovory při příjmu, vizitě, péči o pacienta, přípravě na operaci. Také  zde můžete čerpat slovní zásobu pro zdravotní dokumentaci.